Přejít k obsahu


Study of Machine for Testing of the Traction Drive of Railway Vehicles

Citace:
HELLER, P., ČEJKA, B., TRPÁK, L. Study of Machine for Testing of the Traction Drive of Railway Vehicles. In Book of Proceedings of 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň, 2016. s. 41-48. ISBN: 978-80-261-0609-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Study of Machine for Testing of the Traction Drive of Railway Vehicles
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň
Autoři: Doc. Ing. Petr Heller CSc. , Ing. Bohumil Čejka , Ing. Lukáš Trpák
Abstrakt CZ: Tento článek přibližuje práce na studii zkušebního standu ZČU pro testování jednotlivých částí trakčního pohonu, na verzi pro pohony částečně odpružené a plně odpružené. Byl proveden průzkum již navržených řešení zkušebních stolic, který podpořil myšlenku navrhnout zařízení, které dosud neexistuje. Hlavní část článku je věnována návrhu zkušebního standu. Dále článek stručně shrnuje proces a zejména dílčí výsledky práce na počítačové simulaci pro optimalizaci konstrukčního uspořádání trakčního pohonu, která se zabývá vývojem matematického modelu výše uvedeného standu.
Abstrakt EN: This article describes the development process of the test bench for testing partly-suspended and fully-suspended variants of individual wheelset traction drives. At the beginning we summarize the current state on the field of machines designed for testing of railway bogies. The main part of the article is dedicated to design and development of the test bench. Then the article summarizes the partial results of the work on the task Computer simulation for optimization of the structural arrangement of the traction drive, which focuses on the development of a mathematical model of the above-mentioned test bench.
Klíčová slova

Zpět

Patička