Přejít k obsahu


Research and Development of Pantograph for Rail Vehicle

Citace:
HELLER, P., ČEJKA, B., TŘÍSKA, L. Research and Development of Pantograph for Rail Vehicle. In Book of Proceedings of 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň, 2016. s. 49-54. ISBN: 978-80-261-0609-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Research and Development of Pantograph for Rail Vehicle
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň
Autoři: Doc. Ing. Petr Heller CSc. , Ing. Bohumil Čejka , Ing. Ladislav Tříska
Abstrakt CZ: Kvalita interakce trolejového vedení a sběrače byla po dlouhou dobu na našich železnic na okraji. Rychlost 120 km / h, což bylo dosaženo vlaky před rekonstrukcí transevropských koridorů, neměl vyžadovat hlubší analýzu mechanických vlastností trolejovém vedení ani neměl dělat specifické požadavky syn požadavek na konstrukci sběračů a jejich aerodynamický kompenzace. Dnešní normální provozní rychlost 160 km / h v obou složek nadzemního vedení - sběrače systém odhalil některé nedostatky a za určitých podmínek existuje možnost negativních stavů. Otázkou je, zda je možné při použití určitého typu pantografu předvídat chování určitého typu nadzemního vedení. V dnešní době, kdy vysoce výkonné osobní počítače jsou samozřejmost, je jednou z možností simulace pomocí počítačových modelů.
Abstrakt EN: The quality of the interaction of the overhead line and the pantograph was marginalized for a long time on our railways. Speed of 120 km/h, which was reached by trains before reconstruction of trans-European corridors, didn´t require a deeper analysis of the mechanical properties of the overhead line neither didn´t make specific demand son requirements for the construction of the pantographs and their aerodynamic compensation. Today's normal operation speed of 160 km/h in both components of overhead line – pantograph system revealed some failings and under certain conditions there is a possibility of negative states. The question is whether it is possible to predict the behavior of a certain type of overhead line when using certain pantograph. Nowadays, when the high-performance personal computers are commonplace, is one option a simulation by using computer models.
Klíčová slova

Zpět

Patička