Přejít k obsahu


Two Approaches to Assessing and Designing Machine Components against Fatigue Failure

Citace:
KEPKA, M., KEPKA, M., BARTOŇ, L. Two Approaches to Assessing and Designing Machine Components against Fatigue Failure. In Book of Proceedings of 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň, 2016. s. 349 - 352. ISBN: 978-80-261-0609-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Two Approaches to Assessing and Designing Machine Components against Fatigue Failure
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň
Autoři: Ing. Miloslav Kepka , Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc. , Ing. Lukáš Bartoň Ph.D.
Abstrakt CZ: Koncem roku 2014 byla pořízena výzkumná licence softwaru nCode Glyphworks, programu pro únavovou analýzu naměřených dat. Software je používán jako podpora výuky předmětu provozní pevnost a životnost dopravní techniky a důležitý software pro únavovou analýzu v laboratoři provozní pevnosti a únavové životnosti. Článek porovnává dva přístupy k posuzování životnosti. Prvním je relativně často používaný přístup přes nominální napětí, druhým je zpětný výpočet, kde je cílem správné dimenzování konkrétních parametrů konstrukční části k dosažení požadované životnosti.
Abstrakt EN: At the end of 2014 Faculty Mechanical Engineering at University of West Bohemia have got a teaching license and research license of program called nCode GlyphWorks, the data processing system for test data analysis. The nCode software is used as a supporting tool of the course "Service strength and durability of vehicles” and as an important tool of Laboratory of Service Strength and Fatigue Life Testing. The paper will focus on two different approaches of evaluating fatigue life of structures using nCode software. The first, more common, is a nominal approach and the second is a reverse procedure that allows iterative calculations of basic parameters of the components to meet the required fatigue lifetime.
Klíčová slova

Zpět

Patička