Přejít k obsahu


Parallelogram Linkage for Testing Suspension Stiffness

Citace:
BARTOŇ, L., KEPKA, M. Parallelogram Linkage for Testing Suspension Stiffness. In Book of Proceedings of 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň, 2016. s. 413-417. ISBN: 978-80-261-0609-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Parallelogram Linkage for Testing Suspension Stiffness
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň
Autoři: Ing. Lukáš Bartoň Ph.D. , Ing. Miloslav Kepka
Abstrakt CZ: Bylo testováno vypružení tramvaje na axiální a radiální tuhost. Radiální tuhost byla měřena při různém axiálním zatížení s neznámou polohou horního upínacího přípravku po zatížení. Další z omezujících faktorů byl požadavek nulového úhlového naklopení horního upínacího přípravku při působení radiální síly. Z těchto důvodů byl pro účel měření radiální tuhosti sestrojen paralelogram.
Abstrakt EN: A number of tram springs were tested for axial and radial stiffness. Radial stiffness was measured for various axial loads with an unknown position of the upper clamping device. Another limiting factor was the demand for zero rotational movement of the upper clamping device during radial loading. Therefore a parallelogram linkage was designed to help measure the radial stiffness.
Klíčová slova

Zpět

Patička