Přejít k obsahu


Informační a komunikační technologie a vysokoškolský student v éře mobilních technologií

Citace:
ROHLÍKOVÁ, L., KOHOUT, J., ROHLÍK, O., VRBÍK, V. Informační a komunikační technologie a vysokoškolský student v éře mobilních technologií. AULA časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, 2015, roč. 23, č. 2, s. 3-28. ISSN: 1210-6658
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Information and Communication Technology and Higher Education Student in the Age of Mobile Technologies
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , Ing. Ondřej Rohlík Ph.D. , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: Tato studie shrnuje výsledky dotazníkového šetření realizovaného na Západočeské univerzitě v Plzni v České republice v období 2014 - 2015. Cílem výzkumu bylo popsat a prozkoumat vybavenost vysokoškolských studentů informačními a komunikačními technologiemi a zmapovat jejich zkušenosti a schopnostiv oblasti využívání technologií při učení.Zvláštní pozornost byla věnována mobilním zařízením (tabletům, chytrým telefonům a elektronickým čtečkám.
Abstrakt EN: This study summarizes results of survey at the University of West Bohemia in Pilsen in the Czech Republic between December 2014 and March 2015. Its goal was to probe and describe the ICT equipment of university student and to map experience with and attitude towards use of technology when learning. Attention was also given, among others, to mobile devices (tablets, smartphones, e-readers).
Klíčová slova

Zpět

Patička