Přejít k obsahu


Importance of information and communication technology for academic success from students’ perspective

Citace:
ROHLÍKOVÁ, L., KOHOUT, J., ROHLÍK, O., VRBÍK, V. Importance of information and communication technology for academic success from students’ perspective. In Divai 2016 : 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague: Wolters Kluwer, 2016. s. 397-405. ISBN: 978-80-7552-249-8 , ISSN: 2464-7470
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Importance of information and communication technology for academic success from students’ perspective
Rok vydání: 2016
Místo konání: Prague
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , Ing. Ondřej Rohlík Ph.D. , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje vybrané výsledky dotazníkového šetření inspirovaného ECAR Study 2014, které proběhlo na Západočeské univerzitě v Plzni v období prosinec 2014 až březen 2015. Cílem výzkumu bylo získat data pro revizi kurikula a vyučovacích metod výuky informatiky na Fakultě aplikovaných věd a informatiky ve vzdělávání na Fakutlě pedagogické ZČU.
Abstrakt EN: This paper presents selected findings from an ECAR Study 2014-inspired survey carried out at University of West Bohemia between December 2014 and March 2015. The purpose of the survey was to provide data for updating the curricula and teaching methodology for informatics at the Faculty of Applied Sciences and teacher training at the Faculty of Education.
Klíčová slova

Zpět

Patička