Přejít k obsahu


Armáda v Kocourkově a Čínská věta

Citace:
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Armáda v Kocourkově a Čínská věta. Učitel matematiky, 2016, roč. 24, č. 3 (99), s. 174-181. ISSN: 1210-9037
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Army in the Village of Gotham and the Chinese Theorem
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Na základní škole se při probírání elementárních poznatků o dělitelnosti přirozených čísel řeší úlohy, jejichž teoretickým základem je Čínská věta o zbytcích. Tuto větu můžeme použít i při řešení náročnějších problémů. Jeden z nich je uveden v článku a je určen především učitelům. Pro žáky šestého a sedmého ročníku základní školy je zařazena sada úloh, jejichž náročnost postupně vzůstá. Obsahuje úkoly opírající se o Čínskou větu o zbytcích i další typy úloh na dělitelnost přirozených čísel.
Abstrakt EN: When elementary knowledge about divisibility of natural numbers is being taught at elementary schools, word problems are dealt with, whose theoretical base is the Chinese remainder theorem. Thes theorem can be used also for the solution of more difficult problems. One of them is quoted in this article and is intended mainly for teachers. A set of word problems for sixth- and seventh-grade pupils, whose difficulty increases gradually, has been included. It contains problems that are grounded on the Chinese remainder theorem and other problems dealing with the divisibility of natural numbers.
Klíčová slova

Zpět

Patička