Přejít k obsahu


The level and development of creative abilities of children in primary schools in the Czech Republic and Turkey

Citace:
PELCEROVÁ, L., HONZÍKOVÁ, J. The level and development of creative abilities of children in primary schools in the Czech Republic and Turkey. In EDULEARN16 : 8th International Conference on Education and New Learning Technologies : Conference Proceedings. Barcelona: IATED, 2016. s. 7906-7916. ISBN: 978-84-608-8860-4 , ISSN: 2340-1117
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The level and development of creative abilities of children in primary schools in the Czech Republic and Turkey
Rok vydání: 2016
Místo konání: Barcelona
Název zdroje: IATED
Autoři: Mgr. Lenka Pelcerová Ph.D. , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Současná společnost klade důraz na flexibilitu, originalitu a nové přístupy, proto je učitelskou povinností pěstovat nezávislost a kreativní myšlení žáků již během vyučování na základních školách. Učitelé by se neměli bát experimentovat nebo použít nové alternativní přístupy ve výuce. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují tvořivost. Některé spolu úzce souvisí, některé mají jen malý dopad. Složitost struktury osobnostních rysů naznačuje, že míru dopadu jednotlivých fakturů není možné přesně určit. Tento článek je zaměřen na kreativitu žáků v základní škole, které vyrůstají v různých kulturních a životních podmínkách. Pracujeme s výsledky z Torranceho figurálního testu kreativního myšlení, které byly získány na základních školách v České republice a Turecké republice.
Abstrakt EN: Contemporary society places emphasis on flexibility, originality and new approaches, therefore it is a teachers’ duty to cultivate independence and creative thinking in pupils during the teaching already at primary schools, and teachers should not be afraid to experiment or use new alternative approaches in teaching. There are many factors that influence creativity. Some are closely related to it, some have only a minor impact. The complexity of the structure of personality traits suggests that to determine a clear-cut relation is not possible. The artical is focused on creativity in primary school children who grow up in various cultural and living conditions. We work with the results from the Torrance figural test of Creative Thinking, which was handed out at primary schools in the Czech Republic and the Republic of Turkey.
Klíčová slova

Zpět

Patička