Přejít k obsahu


International research of technical curriculum

Citace:
MACH, P. International research of technical curriculum. Edukacja - Technika - Informatyka, 2016, roč. Neuveden, č. 3/17, s. 65-70. ISSN: 2080-9069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: International research of technical curriculum
Rok vydání: 2016
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc.
Abstrakt CZ: Hlavním námětem článku je průzkum stavu technického vzdělávání v základním školství v České republice, ve Spolkové republice Německo a na Slovensku. Moderní společnost se neobejde bez rozvoje techniky, informačních technologií a hledání energetických zdrojů při zachování ekologické rovnováhy. Tento trend vyžaduje zásadní změny v systému vzdělávání. Technická gramotnost se musí stát důležitou součástí vzdělání již na úrovni základního školství. Monitorování a analýza koncepcí technického vzdělávání v uvedených státech je jedním z klíčových výstupů mezinárodního projektu s názvem World of Work (WOW), který má registrační číslo 2015-1-SK01-KA201-008942.
Abstrakt EN: The article's main topic is the research of primary school technical education in the Czech Republic, in the Federal Republic of Germany and in Slovakia. Modern society cannot do without technical development, information technologies and seeking new sources of energy while maintaining ecological balance. This trend requires essential changes in the system of education. Technical literacy must become an important part of education as early as on the elementary school level. Monitoring and analysis of various approaches to technical education in the countries listed above is one of the key outputs of an international project named World of Work (WOW), which has got the registration number 2015-1-SK01-KA201-008942.
Klíčová slova

Zpět

Patička