Přejít k obsahu


Kolaps v umění a kolaps umění

Citace:
HUBATOVÁ, E., BEZDĚK, J. Kolaps v umění a kolaps umění. In Vertikály a horizontály života. Praha: České vysoké učení technické, 2016. s. 3-7. ISBN: 978-80-01-05911-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The collapse in the arts, arts collapse
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické
Autoři: Eva Hubatová , Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: Téma kolokvia „Horizontály, vertikály života“ jsme zpracovali v kontextu světa reálného se světem uměleckým, neboť tvorba a osud hlavních postav uměleckých děl přináší s výše uvedeným zadáním mnoho analogií. Autory příspěvku „Kolaps v umění a kolaps umění“ jsou výtvarnice Eva Hubatová a hudební skladatel, publicista a teoretik Jiří Bezděk.
Abstrakt EN: The topic of the colloquium "horizontal, vertical life" we worked in the context of the real world with the world of art, as the creation and fate of the main characters of artworks brings to the foregoing entering many analogies. The authors of the article "The collapse of the collapse of the arts and arts" are Eva Hubatová artist and composer, theorist and publicist George Bezděk.
Klíčová slova

Zpět

Patička