Přejít k obsahu


Souvislost stresu a náchylnosti k neuroticismu s bolestmi krční páteře a efektivita rehabilitační léčby

Citace:
BRABCOVÁ, D., KANTNEROVÁ, H., KOHOUT, J. Souvislost stresu a náchylnosti k neuroticismu s bolestmi krční páteře a efektivita rehabilitační léčby. Vernířovice, okres Šumperk, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , MUDr. Helena Kantnerová , Mgr. Jiří Kohout Ph.D.
Abstrakt CZ: Krční páteř je nejvíce namáhanou částí páteře. Uvádí se, s jejími bolestmi se potýká někdy během života cca 65 % populace, přičemž u 5 % tyto bolesti vedou k signifikantnímu omezení pohyblivosti. Cílem této studie je jednak ověřit souvislost bolesti krční páteře s náchylností k neuroticismu a rovněž s aktuálně vnímaným stresem, jednak pak ověřit účinnost rehabilitační léčby zaměřené na redukci bolesti krční páteře. 67 respondentů s chronickou bolestí krční páteře vyplnilo na začátku rehabilitační léčby českou verzi standardizovaného nástroje Neck disability index (NDI) měřícího aktuální intenzitu této bolesti a rovněž Škálu vnímaného stresu určující aktuální hladinu stresu a dotazník MHQ pro stanovení náchylnosti k neuroticismu. Po zhruba 6 měsících rehabilitační léčby následoval retest zahrnující dotazník NDI a Škálu vnímaného stresu. Párový t-test pro dotazník NDI prokázal významný pokles míry bolesti krční páteře během rehabilitační léčby (průměr poklesl z 2,6 na 1,96 bodu, p<0,001). Potvrdil se rovněž očekávaný pokles aktuálně vnímaného stresu (průměr z 17,72 na 16,58 bodu, p=0,002) související nejspíše s úlevou od bolesti, jak naznačuje významná korelace mezi změnou vnímaného stresu a změnou NDI. Z hlediska faktorů souvisejících s mírou bolesti krční páteře se ukázala jako signifikantní míra vnímaného stresu a rovněž náchylnost k úzkostem, depresím a somatická projekce. Naopak jako nevýznamné se jevily ostatní složky neuroticismu (fobie, obsese, hysterie), pohlaví a věk respondenta. Ukázali jsme, že cílená rehabilitační léčba má pozitivní vliv na redukci míry bolesti krční páteře a tím i na pokles vnímaného stresu. Náchylnost k některým neurotickým poruchám je významným prediktorem bolestí krční páteře.
Klíčová slova

Zpět

Patička