Přejít k obsahu


Elektricky poháněný silniční motocykl.

Citace:
FORMÁNEK, J., NĚMEC, L. Elektricky poháněný silniční motocykl.. In Sborník - 42. medzinárodné vedecké konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebnýchh a polnohospodářských strojov. Bratislava: Vydavatelstvi STU v Bratislave, 2016. s. 25-30. ISBN: 978-80-227-4584-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electrically powered road motorcycle.
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Vydavatelstvi STU v Bratislave
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D. , Doc. Ing. Ladislav Němec CSc.
Abstrakt CZ: Technické řešení elektricky poháněného motocyklu, určeného pro dvě osoby, bylo postaveno jako low-cost dopravní prostředek a slouží pro ukázku využití stávajících technologiií i pro další aplikace, které se zabývají jišťováním možnosti snižování energetické náročnosti pohonu u elektricky poháněných dopravních prostředků. Stavba elektromotocyklu je řešena tzv. modulárně, kdy lze technické úpravy uskutečnit ve velmi krátkém čase.
Abstrakt EN: The technical solution of electrically driven motorcycle, designed for two people, it was built as a low-cost and serve to presentation the use of existing technologies and for other applications that deal with finding options to reduce intensity of power for electrilcally powered vehicles. The elechtric is designed from of Modular systems and therefore technical adjustments, can be changed in a very short time.
Klíčová slova

Zpět

Patička