Přejít k obsahu


Covariance Intersection in Track-to-Track Fusion Without Memory

Citace:
AJGL, J., STRAKA, O. Covariance Intersection in Track-to-Track Fusion Without Memory. In Proceedings of the 19th International  Conference  on  Information  Fusion. Heidelberg: IEEE, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-0-9964527-4-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Covariance Intersection in Track-to-Track Fusion Without Memory
Rok vydání: 2016
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jiří Ajgl Ph.D. , Doc. Ing. Ondřej Straka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Fúze odhadů může být provedena podle různých konfigurací informačních toků. Při známých korelacích zpětná informační vazba zvyšuje přesnost optimální fúze s pamětí, ale je škodlivá vůči optimální fúzi bez paměti. Článek zkoumá fúzi bez paměti při neznámých korelacích, je-li optimalita chápána ve smyslu nejlepší zaručitelné kvality. Ustálená řešení jsou porovnána pro tři úrovně informační zpětné vazby. Je ukázáno, že při neznámých korelacích je fúze bez paměti se zpětnou informační vazbou lepší než fúze bez paměti bez zpětné informační vazby. Na druhou stranu je ukázáno, že fúze bez paměti se zpětnou informační vazbou může být v některých případech překonána fúzí bez paměti s částečnou zpětnou informační vazbou. Dále je optimalita analyzována z dlouhodobého pohledu a je zdůrazněno několik nedostatků.
Abstrakt EN: Track-to-track fusion (T2TF) can be performed under various information configurations. Under known correlations, information feedback improves the accuracy of the optimal fusion with memory, but it is detrimental to the optimal fusion without memory. This paper investigates the T2TF without memory (T2TFwoM) under unknown correlations, where the optimality is specified by the best guaranteed quality. The steady solutions are compared for three levels of information feedback. It is shown that under unknown correlations, the fusion without memory with information feedback is better than the fusion without memory with no information feedback. However, it is also shown that the fusion without memory with information feedback can be outperformed by the fusion without memory with partial information feedback in some cases. Also, the longterm optimality is analysed and some deficiencies are pointed out.
Klíčová slova

Zpět

Patička