Přejít k obsahu


Válka ve městě zlata. Osudy Kašperských Hor v letech 1618–1648

Citace:
KILIÁN, J. Válka ve městě zlata. Osudy Kašperských Hor v letech 1618–1648. Jihočeský sborník historický, 2015, roč. 84, č. 2015, s. 115-141. ISSN: 0323-004X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The War in the Town of the Gold. Life stories of Kašperské Hory in the Years 1618–1648
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zaměřuje na události v královském horním městě Kašperských Horách v období třicetileté války, od jejích počátků až po závěrečný švédský vpád. Nastíní vojensko-historickou situaci v regionu střední Šumavy, který byl ohrožen, a vlastně i nejvíce postižen, již za stavovského povstání 1618-1620. Stať bude sledovat pobyty jednotlivých císařských oddílů v následujících letech i jejich standardní, případně nadstandardní požadavky. A poté, od 30. let 17. století navíc též okolnosti vpádů švédských, které se zde měly plně projevit v závěrečném válečném desetiletí.
Abstrakt EN: The study focuses on the events in the royal mining town of Kašperské Hory in the time of the Thirty Years War, from its beginning up to the final invasion of the Swedish army. It outlines the military and historical situation in the central Šumava region which was endangered and actually also affected at most, already in the time of the Estates revolt 1618–1620. The article describes the stay of the individual empirical troops in the following year and their standard as well as super-standard requirements. From the 1630s it will also focus on the circumstances of the Swedish invasion which manifested themselves fully in the final ten years of the war.
Klíčová slova

Zpět

Patička