Přejít k obsahu


Zemědělství a potravinářská produkce v Kašperských Horách za třicetileté války

Citace:
KILIÁN, J. Zemědělství a potravinářská produkce v Kašperských Horách za třicetileté války. Prameny a studie, 2015, roč. 55, č. 2015, s. 5-24. ISSN: 0862-8483
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Agriculture and food production in Kašperské Hory during the Thirty Years´ War
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se pokouší načrtnout situaci v zemědělství, v potravinářské výrobě a v obchodu se solí v šumavském královském horním městě Kašperských Horách a na jeho obecním velkostatku v klíčovém období let 1618–1648. Cílem bylo vysledovat hlavní vývojové aspekty, případné změny ve sledovaném časovém úseku a důsledky způsobené oboru válečnou realitou.
Abstrakt EN: The study will attempt to outline the situation in agriculture, food production and in the salt trade in the Šumava royal mining town of Kašperské Hory and its council estate in the key period 1618–1648. The aim will be to trace the main development aspects, potential changes in the given timeframe and the consequences cause by the war reality in this field.
Klíčová slova

Zpět

Patička