Přejít k obsahu


Michel Stüelers geistliche Welt. Glaube, Frömmigkeit und Aberglaube eines böhmischen Bürgers zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges

Citace:
KILIÁN, J. Michel Stüelers geistliche Welt. Glaube, Frömmigkeit und Aberglaube eines böhmischen Bürgers zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Zeitschrift für Kirchengeschichte, 2015, roč. 126, č. 2-3, s. 243-265. ISSN: 0044-2925
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Michel Stüeler’s spiritual world. A belief, religion and superstition of a Bohemian burgher during the Thirty Years‘ War
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Michel Stüeler vyrostl a po dlouhý čas i jako dospělý muž žil v prostředí, které bylo dominantně luteránské, které však muselo po osudné bělohorské bitvě změnit svou konfesi a obrátit se ke katolicismu. S tímto přerodem se krupský koželuh potýkal po zbytek života a ne vždy s úspěchem. Otázky jeho víry můžeme bohužel detailněji sledovat až od doby, kdy již jeho konverze proběhla: byl k ní donucen v Praze roku 1627, zápisky dochované části jeho pamětí pak začínají o dva roky později. Stüeler poté i s rodinou poctivě chodil na bohoslužby, přijímal společně s manželkou podjednou, zpovídal se, navštěvoval bohosudovské poutě, pomáhal stavět boží muka, zapojoval se do církevních procesí, hrál v pašijových hrách a zpíval v katolickém kůru, přičemž jím milovaná hudba mu asi nejvíce pomáhala identifikovat se s novou vírou. Zázraků si ve svém díle všímal, katoličtí světci mu však k srdci nepřirostli, úctu měl jen k Panně Marii. Stejně jako byl Stüeler člověkem hluboce věřícím, byl i člověkem pověrčivým a nepochybujícím o nadpřirozených jevech a bytostech. Věřil na zázraky, na zlé duchy, ďábly, čáry a kouzla. Jeho paměti jsou navíc unikátním a zcela autentickým, subjektivním svědectvím o potýkání se jednotlivce s vlastním vnitřním přesvědčením a kolísáním mezi dvěma konfesemi.
Abstrakt EN: Michel Stüeler spent his childhood and a major part of his adulthood in a predominantly Lutheran society, which was forced to convert to Roman Catholicism after the fatal Battle of White Mountain. The tanner from the town of Krupka struggled with this transformation for the rest of his life, not always successfully – e.g. he kept his Lutheran books, but was prevented from teaching his children and from the unimpeded use of his hymn book. The essay reconstructs Stüelers beliefs and religious practices from the time of his conversion from the surviving sources, especially his notes from 1629-1649 onward. His enthusiasm for music is shown to help him to identify with the new belief in the most significant way. Stüeler was a deeply pious man believing in superstitions and miracles, evil spirits, devils and magic. His memoirs are an unique, authentic, and subjective testimony of the struggle of an individual with his own conviction and fluctuation between two denominations.
Klíčová slova

Zpět

Patička