Přejít k obsahu


Britsko-neapolská válka o síru z roku 1840 a její evropská dimenze

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Britsko-neapolská válka o síru z roku 1840 a její evropská dimenze. Historica Olomucensia, 2016, roč. 50, č. 2016, s. 87-103. ISSN: 1803-9561
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Anglo-Neapolitan Sulphur War of 1840 and its European Dimension
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá britsko-neapolskou válkou o síru z roku 1840 a jejím ohlasem v Evropě. Primárním cílem zájmu je analýza dopadu tohoto konfliktu na klesající důvěry evropských politických elit i veřejnosti ve stabilitu systému Vídeňského kongresu a politiku evropských velmocí.
Abstrakt EN: The article deals with the Anglo-Neapolitan Sulphur War of 1840 and its impact on the public reception of the functioning of the European States System and the conduct of the European Concert (five European Powers) in international affairs during the Pre-March Period.
Klíčová slova

Zpět

Patička