Přejít k obsahu


Strategie zajišťování států jihovýchodní Asie

Citace:
HLAVÁČEK, P. Strategie zajišťování států jihovýchodní Asie. Mezinárodní vztahy, 2016, roč. 51, č. 4, s. 53-72. ISSN: 0323-1844
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hedging strategy of South East Asia states
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Pavel Hlaváček Ph.D.
Abstrakt CZ: Od konce studené války region jihovýchodní Asie prošel zásadní proměnou, která se vyznačuje zejména vzestupem Číny a snahou USA o uchování své moci. Tato studie se pokouší demonstrovat, jak malé státy reagují na měnící se regionální řád. Zejména se snaží ukázat, jak vlády v Manile, Kuala Lumpur a Hanoji vycházejí s vládou ve Washingtonu a Pekingu. Využívají při tom obecnou strategii označovanou jako "zajišťování" (hedging), která obsahuje prvky angažování se s Čínou, měkké vyvažování s USA a vtahování ostatních aktérů v regionu.
Abstrakt EN: Since the end of the Cold War the region of South East Asia has undergone profound changes, marked, above all, by the rise of China and also US rebalance towards Asia. This paper seeks to demonstrate how small states this region cope with changing reginal order. Specifically it explores reactions of governments in Manila, Kuala Lumpur and Hanoi towards Washington and Beijing. They employ general strategy commonly known as “hedging” that includes engagement with China, soft-balancing with the United States and enmeshing with other regional actors. However we may find significant differences in the way hedging is pursued.
Klíčová slova

Zpět

Patička