Přejít k obsahu


Cesta k hromadnému vystěhovalectví z habsburské monarchie do Spojených států amerických

Citace:
BOČEK, M. Cesta k hromadnému vystěhovalectví z habsburské monarchie do Spojených států amerických. Historický obzor, 2016, roč. 27, č. 9/10, s. 194-201. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Path of the Mass Emigration
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Martin Boček ,
Abstrakt CZ: Studie je založena na odborné literatuře, nevydaných a vydaných pramenech zabývajících se masovou emigraci z habsburské monarchie do USA. Samotná emigrace začala přibližně v 70. letech 19. století a trvala až do vypuknutí první světové války. Byl to čas relativní stability v Evropě, avšak lokální ekonomické krize zapříčinily zvyšující se čísla vystěhovalců. Rakouské zákony byly velmi benevolentní a umožňovaly působení tehdejších lodních společností v monarchii. Za mořem bylo možné začít nový život nebo se vrátit zpět s vydělanými penězi.
Abstrakt EN: The study is based on the specialized literature, unpublished and published sources and deals with the mass emigration from the Austria-Hungary to the USA. The mass migration began in approximetely 70s of the 19th century until the outbreak of the First World War. It was a time of relative stability in Europe. However, in the time of the local eonomic crisis has increased the number of emigrants. Austrian laws in this field were very benevolent and the devlopment of martime transport increased travel options. In overseas was possible to start a new life, and either stay there or return with the money, back to their homeland.
Klíčová slova

Zpět

Patička