Přejít k obsahu


Elementární a "velká" teorie čísel

Citace:
HORA, J. Elementární a "velká" teorie čísel. In Cesty k matematice II : sborník konference. Praha: MatfysPress, 2016. s. 67-71. ISBN: 978-80-7378-326-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The elementary and the "great" number theory
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: MatfysPress
Autoři: Doc. RNDr. Jaroslav Hora CSc. ,
Abstrakt CZ: Při výuce v Dětské univerzitě na FPE ZČU probírám složitější slovní úlohu, jejíž řešení vyžaduje nalézt rozklad většho přirozeného čísla v součin prvočísel, dále metodu Eratosthenova síta pro nalezení všech prvočísel např. v intervalu od 1 do 120. Uspořádáním těchto přirozených čísel do tabulky se snadno můžeme dostat až k otázce, zda každá aritmetická posloupnost a n + b obsahuje pro nesoudělná a, b nekonečně mnoho prvočísel. To byl jeden z obtížných problémů teorie čísel.
Abstrakt EN: In teaching in the Children's University on FPE ZČU we solved a small problem based on factorizing a certain number in product of primes, the Sieve of Eartosthenenes method for finding of all primes between 1 and 120 etc. By arranging this in the table, we receive an difficult problem from the number theory (Dirichlet´s problem, number of primes in the arithmetic sequence of form a n + b, D(a, b) = 1).
Klíčová slova

Zpět

Patička