Přejít k obsahu


Preventivní screeningové programy v české populaci

Citace:
LÍSKOVÁ, M., HOROVÁ, J. Preventivní screeningové programy v české populaci. ZČU v Plzni, FZS, KOS, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Martina Lísková , PhDr. Jana Horová
Abstrakt CZ: Prevence a podpora zdraví se zdá být jednoduchým tématem. Při hlubším bádání je však zřejmé, že zdravotní prevence je v České republice populací opomíjena. Zdraví patří k nejvýznamnějším hodnotám života každého člověka. Všeobecně platí, že předcházení rizikovým faktorům je z hlediska ekonomického, zdravotního i etického výhodnější, než následné řešení vzniklých patologických stavů. Podpora zdraví úzce souvisí s prevencí. Obecně je prevence členěna na primární, sekundární, terciární, aktuálně se hovoří i o prevenci kvartérní. Primární prevence zahrnuje systematickou preventivní činnost realizovanou komplexními preventivními prohlídkami, hrazenými z veřejného zdravotního pojištění, dispenzarizaci pacientů s vybranými chorobami, očkováním proti přenosným infekčním chorobám a příležitostné intervence na podporu zdraví a proti zjištěným rizikovým faktorům. Sekundární prevence vyhledává latentní stádia jednotlivých nemocí, zejména u osob zvýšeně ohrožených nebo vystavených specifickým rizikům. Terciární prevence je prevencí recidivy onemocnění. Zahrnuje opatření po již proběhlé atace choroby. Kvartérní prevence definuje postupy lékaře k identifikaci rizika při nadměrné medikalizaci pacienta, k obraně proti nadbytečným invazivním vyšetřením. Hlavní cíl práce je zjistit důvody nízké účasti na primární prevenci, které by vedly ke změně postoje populace k podpoře vlastního zdraví a ke změně myšlení v oblasti této problematiky.
Klíčová slova

Zpět

Patička