Přejít k obsahu


Výzkum pozice vybraných konkurenčních značek

Citace:
JANDOVÁ, L., EGER, L. Výzkum pozice vybraných konkurenčních značek. Trendy v podnikání, 2016, roč. Neuveden, č. 1, s. 64-71. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research of positions of selected competing brands
Rok vydání: 2016
Autoři: Lucie Jandová , Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na analýzu značek na trhu, specificky na pozici značek Coca-Cola, Pepsi-Cola a Kofola v České republice. Nejdříve je zde teoretický vstup k problematice značek a následuje vlastní empirické šetření vybraných značek a jejich marketingové komunikace. Ve studii je použit experiment s in-hall testem a dotazováním cílové skupiny. In-hall test byl zaměřen na ochutnávku kolových nápojů a jejich identifikaci cílovou skupinou studentů. Dotazníkem bylo zjišťováno zapamatování si reklamy cílovou skupinou. Výstupy objasňují pozici sledovaných značek u cílové skupiny studentů v ČR. Šetření doplňuje poznatky z podobných výzkumů, které byly ve vztahu ke značkám Coca_Cola a Pepsi-Cola realizovány již dříve, zde je zaměření na trh v České republice. V závěru jsou diskutována omezení průzkumu.
Abstrakt EN: This paper focuses on the analysis of competitive brands in the market and the aim of this study is to specify the position of the brands Coca-Cola, Pepsi and Kofola in the Czech Republic. Firstly, there is a theoretical part aimed at general issues of brands. In the next, empirical part, particular elements of the selected brands, their product portfolio and mainly marketing communication are briefly characterized. The research study use an experiment (in-hall test) and questioning. The blind in-hall test has been supposed to reveal which coke drink respondents - students like most and whether they can actually identify it according to taste. The questionnaire consequently investigates the consumption of coke drinks and primarily the knowledge of and the attractiveness of advertising campaigns of the selected brands. The results clarify the position of the particular brands in the local market. The study contributes to research stream by examining the nature of competitive interaction between Coke and Pepsi and special local brand Kofola in local market in the Czech Republic. Implications for research, practice, and limitations are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička