Přejít k obsahu


Determinanty polytechnické výchovy v předškolním zařízení

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Determinanty polytechnické výchovy v předškolním zařízení. Journal of Technology and Information Education, 2016, roč. 8, č. 2, s. 67-75. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: DETERMINANTS OF POLYTECHNIC EDUCATION IN PRE-SCHOOLS
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Studie se zabývá polytechnickou výchovou a inovací přístupů k technickému vzdělávání v mateřské škole. Předškolní vzdělávání je charakterizováno určitými specifikami, které jsou určovány vývojovými, kognitivními, sociálními a emocionálními potřebami dítěte tohoto věku. Na plnění těchto potřeb je zaměřena i polytechnická výchova v mateřské škole. Předložená teoretická studie objasňuje pojmy pracovní činnosti, pracovní výchova, polytechnická výchova a upřesňuje cíle v těchto výchovných oblastech. Zároveň ukazuje, jak tvořivě a nově přistupovat k plnění těchto cílů.
Abstrakt EN: The study deals with polytechnic education and innovation of approaches to technical education in pre-schools. Pre-school education is characterised by certain specificities which are determined by developmental, cognitive, social and emotional needs of children of this age. The fulfilment of these needs is also in focus of polytechnic education at pre-schools. This theoretical study clarifies the terms working aktivity, working education and polytechnic education, and specifies the objectives of these educational fields. It also shows how to approach the achievement of these objectives in a new and creative way.
Klíčová slova

Zpět

Patička