Přejít k obsahu


Exploration of Component Diagrams with Multifocal Highlighting

Citace:
ČMOLÍK, L., HOLÝ, L. Exploration of Component Diagrams with Multifocal Highlighting. In Proceedings of the 11th Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - (Volume 2). Setúbal: Science and Technology Publications, Lda, 2016. s. 148-154. ISBN: 978-989-758-175-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Exploration of Component Diagrams with Multifocal Highlighting
Rok vydání: 2016
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: Science and Technology Publications, Lda
Autoři: Ing. Ladislav Čmolík Ph.D. , Ing. Lukáš Holý Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Získávání porozumění softwaru se stává obtížnější s rostoucí komplexitou. V tomto článku navrhujeme techniku pro zlepšení tohoto procesu skrze průzkum diagramu komponent získaného zpětným inženýrstvím. Používáme dva propojené pohledy na diagram. Primární s přehledem rozložení pro snazší získání mentálního modelu celého systému. Sekundární zobrazující filtrovanou množinu uzlů a hran, které mohou mít samostatné rozložení. Dále prezentujeme techniku multi-target hotspot pro lepší vizuální zvýraznění sousedních prvků jednoho či více zvolených uzlů, bez nutnosti zavést časovou či prostorovou separaci. Příklady z prototypu jsou užity pro ilustraci konceptu
Abstrakt EN: Getting insight into a software system is getting harder with its growing complexity. In this paper we propose techniques to improve this process through exploration of reverse engineered component diagram of the system. We are using two interconnected diagrams – a primary diagram with the overview layout to reflect user’s mental model of the system and a secondary diagram showing a filtered out subset of the model for which a separate layout calculation can be trigger. Further we present a multi-target hotspot to visually emphasize neighbors of one or several selected components without introducing temporal or spatial separation. Examples from a prototype tool are used to illustrate the concepts.
Klíčová slova

Zpět

Patička