Přejít k obsahu


Simple and Efficient Method of Low-Contrast Grayscale Image Binarization

Citace:
EKŠTEIN, K. Simple and Efficient Method of Low-Contrast Grayscale Image Binarization. In Computer Vision and Graphics. Heidelberg: Springer, 2016. s. 142-150. ISBN: 978-3-319-46417-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simple and Efficient Method of Low-Contrast Grayscale Image Binarization
Rok vydání: 2016
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Kamil Ekštein Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje jednoduchou analytickou metodu pro určení optimální polohy prahu při binarizaci šedotónového snímku s nízkým kontrastem. Popisovaná metoda nepoužívá žádné laditelné či uživatelem nastavované parametry a je invariantní k velikosti snímku i rozsahu hodnot jasu pixelů. K určení odhadu polohy prahu využívá histogram jasu pixelů analyzovaného snímku spolu s jeho první derivací. Předpokladem je, že je histogram svojí povahou bimodální, avšak metoda je schopná pracovat i s histogramy, kde jsou vrcholy velmi blízko sobě nebo se i překrývají v důsledku nízkého kontrastu. Výkon metody je srovnatelný s tradičně používanou Otsuovou metodou v případě běžných snímků, ovšem významně jí překonává v případě specifických snímků, např. z elektronové mikroskopie kompozitních materiálů či rentgenové mamografie, kde bimodální histogram často kolabuje v (téměř) unimodální.
Abstrakt EN: This paper describes a simple analytic method for determining an optimal threshold position during low-contrast grayscale image binarization. The described method uses no tunable or user-set parameters and is invariant to both image size and pixel intensity value range. It uses both the pixel intensity histogram of the analysed image and its first-order derivative to estimate the threshold position. There is an assumption that the histogram is bimodal by its nature, however, the method can cope with the histograms where the peaks are very close or even overlapping due to low contrast. The method performance is comparable with the traditionally used Otsu's method on unproblematic images, however, it significantly outperforms Otsu's on specific images, like e.g. electron microscopy of composite material fibres or x-ray mammography, where the bimodal histogram is almost (but not entirely) collapsed into unimodal.
Klíčová slova

Zpět

Patička