Přejít k obsahu


Rušení rozhodčích nálezů obecnými soudy

Citace:
KUNZ, O., RABAN, P., PONIŠT, V., HUČKOVÁ, R., POLÁČEK, B., MACH, T., KUBEŠ, J. Rušení rozhodčích nálezů obecnými soudy. 1. vyd. Praha : Leges s.r.o., 2016, 96 s. ISBN: 978-80-7502-157-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Annulment of Arbitration Awards by Courts
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Leges s.r.o.
Autoři: JUDr. Oto Kunz CSc. , Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc. , Mgr. Viliam Poništ PhD. , JUDr. Regina Hučková PhD. , Doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček Ph.D., LL.M. , JUDr. Tomáš Mach Ph.D., LL.M. , Jiří Kubeš
Abstrakt CZ: Monografie Rušení rozhodčích nálezů soudy je věnována jedné ze stěžejních otázek autonomie rozhodčího řízení, se kterou se v současné době toto řízení potýká. Negativní přístup obecných soudů znamená mimo jiné, že rušení rozhodčích nálezů z formálně právních důvodů je snižováním renomé stálých rozhodčích soudů, a to jak renomé vnitrostátního, tak renomé mezinárodního.
Abstrakt EN: The monograph entitled “Annulment of Arbitration Awards by Courts” is devoted to one of fundamental issues of the autonomy of arbitration proceedings that these proceedings currently face. The negative attitude of ordinary courts means, among other things, that the annulment of arbitration awards for formal legal reasons adversely affects both the national and international reputation of permanent courts of arbitration.
Klíčová slova

Zpět

Patička