Přejít k obsahu


Tendence ve vývoji patentového práva

Citace:
HÁK, J. Tendence ve vývoji patentového práva. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 7, s. 254-267. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Trends in patent law evolution
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Jan Hák Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor článku srovnává vývoj právní úpravy tří základních otázek patentové ochrany: rozsah ochrany, délku ochrany a vlastnictví patentu. Porovnává tento vývoj se známými teoriemi patentového práva: přirozenoprávní teorie, teorie odměn, teorie pobídky a teorie společenské smlouvy. Dochází k závěru, že tendence ve vývoji patentového práva směřují stále více k posilování pozice majitelů patentů. V této souvislosti klade otázky, jež by měla současná legislativní praxe reflektovat na národní i mezinárodní úrovni a doporučuje současný křehký systém konzervovat a vyčkat na jeho stabilizaci.
Abstrakt EN: The author of this article compares the evolution of the legal regulation of, in his opinion, three basic questions of the patent protection: scope of the protection, the duration of validity of a patent and its ownership. This development is further compared with known theories of patent law: the theory of natural law, the theory of rewards, the theory of encouragement and the theory of community treaty. The author comes to the conclusion that trends in patent law evolution are leading to more and more strenghtened position of patent owners. In this context he asks questions, which should be considerated by the recent legislative bodies at the national and international level. He recommends to preserve the recent fragile system of the patent law and wait for its stabilisation.
Klíčová slova

Zpět

Patička