Přejít k obsahu


Právní život v Čechách v 15. století

Citace:
ČERNÝ, M. Právní život v Čechách v 15. století. Kolín, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Právní život v Čechách v 15. století byl poznamenán především husitstvím. Toto hnutí chtělo učené právo, které se začalo úspěšně rozvíjet v dobách předchozích, nahradit Božím zákonem, aniž by z něj však bylo schopné vytvořit rovnocenný ucelený systém. Jakousi symbolickou protiváhou k husitským zfanatizovaným hordám je na začátku 15. století císař Zikmund, dnes již konečně po zásluze oceňovaný jako významný politik a schopný vladař. V katolických enklávách té doby však přesto přežívalo kanonické právo, pozvolna pokračovala i recepce římského práva, své právo si vytvářela i města. Především je 15. století třeba chápat jako dobu bolestného přerodu, směřujícímu k novověku, ve kterém na rozvoj práva a rozšíření znalostí o něm měl velký význam i vynález knihtisku.
Klíčová slova

Zpět

Patička