Přejít k obsahu


Sparkle – Enriched Graphical SPARQL Query Builder

Citace:
VČELÁK, P., ŠMUCR, J., KLEČKOVÁ, J. Sparkle – Enriched Graphical SPARQL Query Builder. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Sparkle – Enriched Graphical SPARQL Query Builder
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Včelák , Bc. Jan Šmucr , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková ,
Abstrakt CZ: Cílem Sparkle aplikace je vedení a pomoc uživateli při tvorbě SPARQL dotazu za využití možností jako je automatické doplňování, validace a vyhodnocení dotazu. Software představuje další pohled na způsob tvorby SPARQL dotazů v grafickém uživatelském prostředí a vzniklo na základě analýzy existujících nástrojů. Jedná se o jednoduchý open source nástroj, který umožní manuální nebo semi-automatickou tvorbu SPARQL dotazů a rozšíření možností uživatele bez jeho omezování
Abstrakt EN: We introduce the Sparkle application that intends to lead and help a user to build query with functions like auto-complete, validation and evaluation. Our aim is to provide additional perspective on how to build SPARQL query in a graphical user interface that was based on existing tools analysis. It is a simple, open source tool that allows manual or semi-automatic SPARQL query construction with improved support for user needs and minimal user limitations.
Klíčová slova

Zpět

Patička