Přejít k obsahu


National health systems’ performance: evaluation WHO indicators

Citace:
HEJDUKOVÁ, P., KUREKOVÁ, National health systems’ performance: evaluation WHO indicators. In Proceedia - Social and Behavioral Sciences 230 (2016). Amsterdam: Elsevier, 2016. s. 240-248. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0428
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: National health systems’ performance: evaluation WHO indicators
Rok vydání: 2016
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D. , Ing. Lucie Kureková
Abstrakt CZ: Pro hodnocení výkonnosti systémů na národní úrovni jsou využívány rozdílné ukazatele ve srovnání s podnikovou úrovní. Příspěvek je zamřen na hodnocení ukazatelů národních zdravotních systémů na úrovni WHO "better health". Cílem příspěvku je definovat specifika vybraných zdravotních systémů v Evropské unii, analyzovat a zhodnotit vybrané ukazatele výkonnosti těchto systémů za využití indikátorů WHO, porovnat výsledky analýzy v těchto zdravotních systémech a stanovit pozici českého zdravotního systému na úrovni ukazatelů "better health" ve srovnání s jinými zeměmi. Indikátory jsou hodnoceny v rámci časových řad.
Abstrakt EN: For the evaluation of performance at the national level are used the different indicators in comparison with business level. The paper is focused on evaluation of indicators of national health systems’ performance at the level WHO “better health”. The aim of paper is to define the specifics of selected health systems in European Union, analyze and evaluate the selected indicators of performance of these systems which are used by WHO, compare the results of the analysis in these health systems and determine the position of the Czech health system in the set of indicators “better health” in comparison with other countries. The indicators are evaluated in the time series.
Klíčová slova

Zpět

Patička