Přejít k obsahu


Důsledky porušení obchodního tajemství v rámci vztahů vznikajících při agenturním zaměstnávání

Citace:
DITTRICH, M. Důsledky porušení obchodního tajemství v rámci vztahů vznikajících při agenturním zaměstnávání. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 7, s. 268-272. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The consequences of a breach of trade secrets in relations arising from the temporary employment
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Michal Dittrich
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován otázce subsumpce právního vztahu uživatele a agenturního zaměstnance, který vzniká v důsledku naplnění skutkové podstaty porušení obchodního tajemství dle ustanovení § 2985 zák. č. 89/2012 občanský zákoník.
Abstrakt EN: The article is devoted to the question of the subsumtion of the legal relationship of the user and the use of temporary agency workers, which arises due to the fulfillment of the facts of the violation of commercial secrets, according to the provisions section 2985 of the Law No. 89/2012, Coll., the Civil Code.
Klíčová slova

Zpět

Patička