Přejít k obsahu


Nucený zánik členství v družstvu v souvislosti s řízením insolvenčním a exekučním

Citace:
DVOŘÁK, T. Nucený zánik členství v družstvu v souvislosti s řízením insolvenčním a exekučním. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 7, s. 250-254. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Forced termination of membership in the cooperative in connection with insolvency and enforcement
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato stať pojednává o jednotlivých způsobech nuceného zániku členství v družstvu podle nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Nová právní úprava přináší podstatné změny oproti dosavadnímu stavu.
Abstrakt EN: This paper discusses the individuals ways the forced termination of membership in the cooperative in accordance with the new Act No. 90/2012 Coll., on commercial companies and cooperatives (Business Corporations Act), which came into effect on 1 January 2014. The new legislation brings substantial changes compared to the status quo.
Klíčová slova

Zpět

Patička