Přejít k obsahu


O rozhodčí komisi spolku a rozhodčím řízení ve věcech spolkové samosprávy

Citace:
DVOŘÁK, T. O rozhodčí komisi spolku a rozhodčím řízení ve věcech spolkové samosprávy. Plzeň, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Referát výše uvedeného názvu byl přednesen na 5. mezinárodní vědecké konferenci „Problémy rozhodčího řízení v ČR a perspektivy vývoje“, pořádané Katedrou mezinárodního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni dne 14.10.2016. Předmětem referátu byl podrobný rozbor právní úpravy rozhodčí komise spolku podle §§ 265-267 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zvláštních otázek rozhodčího řízení konaného před rozhodčí komisí spolku podle §§ 40e-40k zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Analýzou předmětné úpravy bylo dosaženo závěru, že i přes nepochybně dobrý úmysl zákonodárce je právní úprava dosti problematická se značným množstvím věcných i legislativně technických nedostatků.
Klíčová slova

Zpět

Patička