Přejít k obsahu


Construction Industry and Payment Discipline in the Czech Republic

Citace:
KUREKOVÁ, L., HEJDUKOVÁ, P. Construction Industry and Payment Discipline in the Czech Republic. European Financial and Accounting Journal, 2016, roč. 11, č. 3, s. 53-68. ISSN: 1802-2197
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Construction Industry and Payment Discipline in the Czech Republic
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Lucie Kureková , Ing. Pavlína Hejduková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá platební morálkou ve stavebnictví v České republice. Cílem tohoto příspěvku je identifikovat, porovnat a zhodnotit finanční situaci stavebních firem s různou platební morálkou v České republice v letech 2010 - 2014. Práce využívá podnikových analýz a statistických metod. Platební morálka firem se vyjadřuje pomocí platebního indexu, který je konstruován Bisnode. Výsledky jsou založeny na analýze 1374 společností, které působí ve stavebnictví. Analýza ukazuje, že platební morálka roste s vyšším indexem IN05, Taffler's model, index IN99 a je lepší u větších firem. Platební návyky stavebních firem jsou velmi dobré. Nicméně, asi 2% solventních firem má špatnou platební morálku.
Abstrakt EN: The paper deals with payment discipline in the building industry in the Czech Republic. The aim of this paper is to identify, compare and evaluate the financial situation of building companies with different payment practices in the Czech Republic in the period 2010 – 2014. The paper uses enterprise and statistical methods. The payment discipline of companies is expressed by a payment index, which is constructed by Bisnode. The results are based on analysis of 1374 companies which are operated in the building industry. The analysis shows that payment habits increase with higher index IN05, Taffler´s model, index IN99 and with larger size of the firms. Payment habits of building companies are very good. However, about 2 % of solvent companies have poor payments habits.
Klíčová slova

Zpět

Patička