Přejít k obsahu


GLOBALIZATION AND MIGRATION: THE EMPIRICAL STUDY OF PANEL DATA OF THE MIGRATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC

Citace:
KUREKOVÁ, L., HEJDUKOVÁ, P. GLOBALIZATION AND MIGRATION: THE EMPIRICAL STUDY OF PANEL DATA OF THE MIGRATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016. s. 1136-1144. ISBN: 978-80-8154-191-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: GLOBALIZATION AND MIGRATION: THE EMPIRICAL STUDY OF PANEL DATA OF THE MIGRATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC
Rok vydání: 2016
Místo konání: Žilina
Název zdroje: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA
Autoři: Ing. Lucie Kureková , Ing. Pavlína Hejduková Ph.D.
Abstrakt CZ: Globalizace úzce souvisí s migrací, protože pohyb pracovních sil je jedním z faktorů globalizace, a jak je známo v současné době je migrace velmi žhavým tématem. Fenomén migrace a globalizace není důležitý jen pro ekonomiku, ale velmi důležitá role je zřejmé i v sociálních vědách jako jsou sociologie nebo politologie. Existují některé modely migrace, které se liší v definici a dopadech migrace do teorií ekonomického růstu. Některé z těchto teorií jsou optimistické a říkají, že migrace podporuje hospodářský růst, některé jsou pesimistické a naznačují, že existuje mnoho negativních účinky migrace v současném světě. Téma globalizace a migrace je velmi aktuální, a to i pro země V4, tak i pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Cíle této studie jsou: definovat vztah mezi globalizací a migrací, zjistit, jak probíhající migrační toky v České republice a Slovenské republice a zjistit, jak přispívají vybrané ekonomické ukazatele ke změnám v migraci v těchto státech. Tato studie používá Granger Causality Test pro zkoumání dopadů globalizace a migrace v České republice a Slovenské republice. Údaje, ze kterých se pro účely této studie vychází, jsou čerpány z databáze Eurostat.
Abstrakt EN: Globalization is closely related to migration, because the movement of the labour force is one of the factors of globalization, and as is known the migration is very relevant topic in this time. The phenomenon of migration and globalization is not important only for economics, but the very important role plays in other society discipline as are the sociology or political science. There exist some models of migration, which are different in definition of consequences of migration to the economic growth in the theories: some of these theories are optimistic and say that the migration supports the economic growth, some are pessimistic and suggest that there are many negative effects of migration in current world. The topic globalization and migration is very actual, also for V4 countries, so also for the Czech Republic and Slovak Republic. The aim of this paper are: to define of the relationship between globalization and migration, to find out how are ongoing the migration flows in the Czech Republic and Slovak Republic and to find out how are contributing the selected economic indicators to changes in the migration in these states. This paper is used the Granger Causality Test for examine the impacts of globalization and migration to the Czech Republic and Slovak republic. The data which are used in this paper are coming from Eurostat Database.
Klíčová slova

Zpět

Patička