Přejít k obsahu


Performance of health systems – the evaluation of selected indicators at the level states of the Visegrad Group

Citace:
HEJDUKOVÁ, P., KUREKOVÁ, L. Performance of health systems – the evaluation of selected indicators at the level states of the Visegrad Group. In Proceeding of 21th International Conference: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praha: Nakladatelství Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. s. 212-218. ISBN: 978-80-245-2155-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Performance of health systems – the evaluation of selected indicators at the level states of the Visegrad Group
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D. , Ing. Lucie Kureková
Abstrakt CZ: Pojem "výkonnost" se stále používá především v oblasti podnikové ekonomiky, ale neméně důležitou roli hraje tento pojem i ve veřejném sektoru. Není snadné definovat pojem výkonnost, zejména na trzích zdravotní péče. Tento příspěvek je věnován vybraným přístupům k hodnocení výkonnosti zdravotnických systémů. Konkrétně se jedná o příspěvek, který je zaměřen na hodnocení výkonnosti zdravotnických systémů podle metodiky Světové zdravotnické organizace na úrovni "better health". Příspěvek porovnává výkonnost zdravotních systémů států Visegrádské skupiny.
Abstrakt EN: The term "performance" is constantly used especially in the field of business economics, but no less important role this term plays also in the public sector. It is not easy to define the performance, especially in the health markets. This paper is devoted selected approaches to evaluation of the performance of health systems. Specifically, the paper is focused on the evaluation of the performance of health systems, according to the methodology of World Health Organization at the level of "better health". The paper compares the performance of health systems in states of the Visegrad Group.
Klíčová slova

Zpět

Patička