Přejít k obsahu


Analýza vztahu mezi studiem na U3V a vnímáním smysluplnosti života

Citace:
LOVASOVÁ, V., EDLOVÁ, M. Analýza vztahu mezi studiem na U3V a vnímáním smysluplnosti života. In Edukacja seniorów w różnych perspektywach, uwarunkowaniach oraz doświadczeniach = Edukace seniorů přístupy, podmínky, přínos = Edukácia seniorov prístupy, podmienky a prínos. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny v Krakowie, Katedra pedagogiky społecznej i andragogiky, 2016, s. 109-125. ISBN: 978-83-941568-5-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Relationship Analysis Between Studying at U3A and Perception of Meaningfullness
Rok vydání: 2016
Místo konání: Kraków
Název zdroje: Uniwersytet Pedagogiczny v Krakowie, Katedra pedagogiky społecznej i andragogiky
Autoři: Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D. , Mgr. Magdalena Edlová DiS.
Abstrakt CZ: Článek popisuje výzkum realizovaný na FPE ZČU v Plzni, který se zaměřuje na sledování vztahu mezi studiem na Univerzitě třetího věku (U3V) a subjektivním vnímáním smysluplnosti života. Zabývá se otázkou, zda v oblasti chápání smyslu života existují rozdíly mezi seniory, kteří navštěvují U3V a seniory, a kteří se již v důchodovém věku systematicky a institucionálně nevzdělávají. Z metodologického hlediska se jedná o výzkum smíšený.
Abstrakt EN: The article describes the research performed by a team of psychologist at the Faculty of Education in Pilsen. Which focuses on monitoring the relationship between studying at the University of the Third Age (U3A) and the subjective perception of the meaningfulness of life. It deals with the question of whether in understanding the meaning of life, there are differences between seniors who attend U3A and seniors, who are not systematically and institutionally educated. From a methodological point of view it is a mixed research.
Klíčová slova

Zpět

Patička