Přejít k obsahu


Církevní depozita ve Státním oblastním archivu v Plzni a archivní fond Biskupství plzeňské

Citace:
ŘEHÁČEK, K. Církevní depozita ve Státním oblastním archivu v Plzni a archivní fond Biskupství plzeňské. Archivní časopis, 2016, roč. 66, č. 1, s. 5-14. ISSN: 0004-0398
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Church deposits in the State District Archive in Pilsen and the archival collection of the Pilsner Bishopric
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Karel Řeháček
Abstrakt CZ: Článek se týká problematiky církevních fondů ve státních archivech. Věnuje se archiváliím biskupství, farních úřadů, církevních řádů a kongregací.
Abstrakt EN: The article concerns the issue of church funds in state archives. It is archival dioceses, parish offices, religious orders and congregations.
Klíčová slova

Zpět

Patička