Přejít k obsahu


Michael Stavarič, autor s mimořádně vyvinutým smyslem pro možnost, a autorské umění překladu Radky Denemarkové

Citace:
PFEIFEROVÁ, D. Michael Stavarič, autor s mimořádně vyvinutým smyslem pro možnost, a autorské umění překladu Radky Denemarkové. In Dny ohňů, dny spálenišť, dny popela. Zlín : Archa, 2016, s. 183-186. ISBN: 978-80-87545-43-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Michael Stavarič, author wtih an extraordinarily developed sense of the possibility, and Radka Denemarková's artistry of translation
Rok vydání: 2016
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Archa
Autoři: Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová Ph.D.
Abstrakt CZ: V žánrově velmi rozmanité tvorbě Michaela Stavariče lze "Dny ohnňů, dny spálenišť, dny popela" vnímat jako negaci vlasteneckého románu, ale i jako román vývojový či dokonce poetologický. Jak chlapec - vypravěč dospívá, ztrácí schopnost imaginace i magického vnímání světa a zaplétá se do osidel takzvané civilizace. K působivému vyznění textu pomáhá kongeniální překlad Radky Denemarkové.
Abstrakt EN: In the very variable work of Michal Stavarič it is possible to understand the novel "Brenntage" as a negation of the "Heimatliteratur", as a development novel ("Bildungsroman") or as a metatextual novel. As the boy (narrator) grows up, he loses the ability of imagination and magical perception of the world and falls into the traps of the so-called civilisation. Radka Denemarková's ingenious translation makes the text sound very impressive.
Klíčová slova

Zpět

Patička