Přejít k obsahu


GEOPOLYMERNÍ KOMPOZIT NA BÁZI ROZTOKU KŘEMIČITANU DRASELNÉHO S PLNIVEM O RŮZNÉM GRANULOMETRICKÉM SLOŽENÍ

Citace:
KULLOVÁ, L., KOVÁŘÍK, T., RIEGER, D., ČEKALOVÁ, M. GEOPOLYMERNÍ KOMPOZIT NA BÁZI ROZTOKU KŘEMIČITANU DRASELNÉHO S PLNIVEM O RŮZNÉM GRANULOMETRICKÉM SLOŽENÍ. CHEMICKE LISTY, 2016, roč. 110, č. 8, s. 581-584. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geopolymer composite based on potassium silica solution with various filler gradation design
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Lucie Kullová , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. David Rieger , Ing. Marcela Čekalová
Abstrakt CZ: Publikace se zabývá přípravou geopolymerního kompozitu na bázi roztoku křemičitanu draselného, s plnivem o různém granulometrickém složení. Vliv granulometrického složení byl studován s ohledem na viskozitu hmoty, mechanické vlastnosti a mikrostrukturu kompozitu (zdánlivá pórovitost, hustota). V rámci studie byl ověřen vliv složení plniva dle Fuller-Thompsonova modelu a snížený podíl frakce plniva v rozsahu 63-150 µm.
Abstrakt EN: This study deals with preparing geopolymer composite materials based on potassium silicate solution with the addition of different grain size composition of the filler.The influence of granulometry of added filler was studied in relation to viscosity, mechanical properties and microstructure of composite materials (apparent porosity, apparent relative density and bulk density) and to the relationship between them. It has been found that the composite samples showing the best mechanical properties contained a filler with a granulometric composition calculated by the Fuller - Thompson model and a reduced content of fine fractions (63–150 m). These composite samples also exhibit the best microstructure characteristics
Klíčová slova

Zpět

Patička