Přejít k obsahu


Václav Čepelák ve vzpomínkách a archivu Miroslava Zikmunda

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Václav Čepelák ve vzpomínkách a archivu Miroslava Zikmunda. Praha : viaCentrum s.r.o., 2016, 140 s. ISBN: 978-80-87646-14-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Václav Čepelák in memories and archives of Miroslav Zikmund
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: viaCentrum s.r.o.
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Vzpomínky Miroslava Zikmunda na léta studií v rodné Plzni jsou většinou vzpomínky na jeho učitele profesor Václav Čepelák. Čepelák přišel na gymnázium v Plzni v roce 1935. Miroslav Zikmund byl v šesté třídě v té době. Čepelákovo učební nadšení, erudice a smysl pro čest, spravedlnost, demokracii a slušnost vzbudily u žáků žáky velkou úctu. Profesor Čepelák učil dějepis a zeměpis. Zikmund sám řekl, že Václav Čepelák byl nesmírně inspirující osobností. On byl ten, kdo vzbudil jeho touhu poznat cizí a vzdálené kraje, cestovat, vidět vše, co profesor nadšeně přednášel na gymnáziu. Zikmund mu psal dopisy, posílal fotografie ze svých cest a požádal ho o stanovisko k zprávám, které zasílali s Hanzelkou do vlasti, vysílali v rohlasu. Málokdo ví, že slavná dvojice cestujících H + Z má svůj původ v Plzni na gymnáziu, ve výuce charismatického učitele. Také korespondence mezi Miroslavem Zikmundem a Václavem Čepelákem je velmi zajímavá. Čtenář se dozví o povaze vztahu mezi učitelem a žákem a Čepelákově inspirující osobnosti. Fotografie, které autorka obdržela z archivu Miroslavem Zikmundem jsou originální i korespondence. Výjimečný Čepelákův pedagogický vliv dokazují třídní srazy, které Miroslav Zikmund připomněl. Studie poskytuje jedinečný historický pramen.
Abstrakt EN: Miroslav Zikmund´s memories of the years of studies in his native town Pilsen are mostly memories of his teacher Professor Václav Čepelák. Čepelák came at a grammar school in Pilsen in 1935. Miroslav Zikmund was in sixth class at that time. Čepelák´s teaching enthusiasm, erudition and sense of honor, justice, democracy and decency aroused pupils in high esteem. Professor Čepelák taught history and geography in Pilsen. Zikmund himself said that Václav Čepelák was immensely inspiring personality. He was the one who woke up a lot of desire to know a foreign and distant counties, travel, see everything that a professor enthusiastically lectured at the gymnasium. Zikmund wrote him letters, sent photographs from his travels and asked him for an opinion on the reports that both travelers aired on radio and on the books they wrote and published. Few people know that the famous pair of travelers H + Z has its origins in Pilsen grammar school, in the teaching of a charismatic teacher. Also correspondence of Miroslav Zikmund and Václav Čepelák is very interesting. Readers approaching the nature of the relationship between teacher and pupil and Čepelák´s inspiring personality. Photographs, which the authoress received from the archive of Miroslav Zikmund are original illustrations of published interview and correspondence. The exceptional Čepelák´s pedagogical influence is evidenced by the class reunions which Miroslav Zikmund recalled in detail. The study provides a unique historical source and suggest the way its interpretation.
Klíčová slova

Zpět

Patička