Přejít k obsahu


Osidlovací úřad a Fond národní obnovy

Citace:
ŘEHÁČEK, K. Osidlovací úřad a Fond národní obnovy. In Encyklopedie českých právních dějin. IV. svazek, N-O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 799-802. ISBN: 978-80-7380-624-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Settlement office and the Fund for National Renewal
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: PhDr. Karel Řeháček
Abstrakt CZ: Kapitola se věnuje správnímu vývoji a činnosti Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy po roce 1945.
Abstrakt EN: The chapter focuses on administrative and development activities Resettlement Office and the National Renewal Fund after 1945.
Klíčová slova

Zpět

Patička