Přejít k obsahu


Václav Čepelák a katedra historie plzeňské Pedagogické fakulty

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Václav Čepelák a katedra historie plzeňské Pedagogické fakulty. Praha : viaCentrum s.r.o., 2016, 380 s. ISBN: 978-80-87646-13-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Václav Čepelák and Department of History of Pilsner Educational Faculty
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: viaCentrum s.r.o.
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace seznamuje s biografií, dílem a odborným odkazem zakladatele plzeňské akademické historie Václava Čepeláka. (1899-1981). Václav Čepelák, hořovicý rodák, získal klasické historické vzdělání na Karlově univerzitě a působil nejprve jako středoškolský profesor na opavském a pak na plzeňském reálném gymnáziu. V roce 1948, po založení Pedagogické fakulty v Plzni, byl povolán, aby uvedl v život první historické vysokoškolské pracoviště v Plzni. Zaměřil je na regionální dějiny a didaktiku dějepisu. Sám vynikal v obojím a jeho vrcholné práce se zabývají zejména dějinami železářství. Patřil vedle např. Jana Kořana k předním českým odbornímům v tomto oboru. Publikace dále sleduje dějiny katedry za Čepelákových následovníků, její odborný a personální vývoj, katedrální periodika a publikační činnost katedry. Součástí je úplná bibliografie Václava Čepeláka a výběrové publikace dalších členů katedy.
Abstrakt EN: The publication introduces biographies, reference works and professional academic history founder Pilsen Vaclav Čepelák. (1899-1981). Vaclav Čepelák, HOŘOVICE native, won the classic historical education at Charles University and worked first as a teacher at Opava and then in Pilsen grammar school. In 1948, after the establishment of the Faculty of Education in Pilsen was called to be brought to life the first historical university center in Pilsen. He is focused on regional history and didactics of history. He excelled himself in both his top and work is particularly concerned with the history of iron. He belonged alongside eg. John Quran leading Czech odbornímům in this field. The publication also retraces the history department at Čepelák´s followers, her professional and personal development, cathedral periodicals and publications department. Includes a full bibliography Vaclav Čepelák and selective publication of the other members.
Klíčová slova

Zpět

Patička