Přejít k obsahu


Environmentální spolupráce jako nástroj řešení konfliktů. Aktéři, podmínky vzniku a fungování

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š., KLÍMOVÁ, N., CAISOVÁ, L. Environmentální spolupráce jako nástroj řešení konfliktů. Aktéři, podmínky vzniku a fungování. 1. vyd. Praha : Libri, 2016, 191 s. ISBN: 978-80-7277-551-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Environmental Cooperation as a tool for conflict resolution. Actors, conditions of formation and functioning
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Libri
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D. , Nikola Klímová , Mgr. Lenka Caisová
Abstrakt CZ: Publikace obsahuje šest případových studií, na nichž je testována koexistence environmentální spolupráce s politickým konfliktem (Indie-Pákistán, Korea-Korea, Arménie-Ázerbájdžán, Čína-Taiwan, Thajsko-Kambodža a Palestina-Izrael). Navzdory rostoucímu počtu projektů deklarujících využití environmentální spolupráce jako nástroje transformace a řešení konfliktů se autorky domnívají, že podmínky vzniku environmentální spolupráce a jejího fungování v konfliktních oblastech jsou značně nejasné. Ačkoliv existují mnohé studie konkrétních případů, chybí systematická analýza a výzkum prostřednictvím jednotného analytického rámce či testování konkrétních hypotéz u více případů. Tuto mezeru zaplňuje předkládaná kniha, která nabízí analýzu vzniku a fungování environmentální spolupráce v oblastech politických konfliktů.
Abstrakt EN: The publication consist of six case studies in which the coexistence of environmental cooperation with political conflict is tested (India-Pakistan, Korea-Korea, Armenia-Azerbaijan, China-Taiwan, Thailand-Cambodia and Palestine-Israel). Despite the growing number of projects declaring the use of environmental cooperation as a tool of conflict transformation and resolution, the authors believe that the environmental conditions of formation and functioning of cooperation in areas of conflict are far from clear. Although there are many studies of specific cases, systematic research and analysis through a single analytical framework is missing. The book which offers an analysis of the formation and functioning of environmental cooperation in the areas of political conflict is intended to fill up this notional gap.
Klíčová slova

Zpět

Patička