Přejít k obsahu


Redukce pulzačních momentů synchronního motoru magnetickými klíny statorového vinutí

Citace:
KINDL, V., HRUŠKA, K., PECHÁNEK, R. Redukce pulzačních momentů synchronního motoru magnetickými klíny statorového vinutí. Howden ČKD Compressors s.r.o., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reduction of pulsating torques of synchronous motor with using of magnetic winding wedges
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Howden ČKD Compressors s.r.o.
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Karel Hruška Ph.D. , Ing. Roman Pechánek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá vlivy magnetických klínů statorového vinutí na pulzační momenty důlního synchronního motoru. Analýza porovnává celkem osm modelových situací, z čehož čtyři odpovídají stavu naprázdno a čtyři plnému zatížení stroje. V případě stavu naprázdno řešíme obsah harmonických složek v indukovaném napětí stroje, v případě jmenovitého stavu analyzujeme zvlnění momentu a síly, působící na zuby statorového svazku magnetického obvodu.
Abstrakt EN: The report deals with effects of magnetic wedges of stator windings on reduction of pulsating torques of synchronous motor. The analysis compares eight case studies, where four of them correspond to the noload state and four full machine load.
Klíčová slova

Zpět

Patička