Přejít k obsahu


Revealing the electronic structure and optical properties of K6[Mo4O8F10] novel molybdenum oxyfluoride materials

Citace:
AL-JAARY, A. H. R. Revealing the electronic structure and optical properties of K6[Mo4O8F10] novel molybdenum oxyfluoride materials. Philosophical Magazine, 2016, roč. 96, č. 30, s. 3131-3142. ISSN: 1478-6435
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Revealing the electronic structure and optical properties of K6[Mo4O8F10] novel molybdenum oxyfluoride materials
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Byla zkoumána elektronická struktura a optické vlastnosti monokrystalického molybdenového oxyfluoridového K6 [Mo4O8F10]. Na zákoadě údajů v X-ray difrakci byla krystalová struktura optimalizována tak, aby se minimalizovaly síly působící na každý atom.
Abstrakt EN: The electronic structure and optical properties of the molybdenum oxyfluoride K6[Mo4O8F10] single crystal were investigated. Based on X-ray diffraction data, the crystal structure was optimised so as to minimise the forces acting on each atom.
Klíčová slova

Zpět

Patička