Přejít k obsahu


"Sedentary death syndrome" - fáma nebo realita současného "moderního" životního stylu?

Citace:
NOVÁK, J., ZEMAN, V., ŠTORK, M., VOTÍK, J. "Sedentary death syndrome" - fáma nebo realita současného "moderního" životního stylu?. Plzeňský lékařský sborník, 2016, roč. 2016, č. 86, s. 53-66. ISSN: 0551-1038
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: „Sedentary death syndrome“ – rumour od reality of recent „modern“ lifestyle?
Rok vydání: 2016
Autoři: J. Novák , V. Zeman , Prof. Ing. Milan Štork CSc. , Doc. PaedDr. Jaromír Votík CSc.
Abstrakt CZ: Doba trávená vsedě významně koreluje s prevalencí diabetu a dalších chronických onemocnění nezávisle na dalších faktorech, jakými jsou pohybová aktivita, velikost BMI a další (26). Pohybová aktivita v životním stylu člověka se s věkem snižuje, zatímco doba trávená vsedě se naopak prodlužuje. Se stárnutím populace a zvyšující se prevalencí chronických onemocnění je potřeba více brát v úvahu i tyto faktory životního stylu, které zdravotní stav významně ovlivňují. V každém případě nedostatek pohybové aktivity a přemíra denního sezení již od dětského věku jsou významnými rizikovými faktory v prevalenci chronických onemocnění a předčasné smrti.
Abstrakt EN: Sitting time is significantly associated with diabetes and overall chronic disease independent of physical activity, BMI, and additional covariates (26). Physical activity tends to decrease with age while sitting time tends to increase. As the population ages, and chronic diseases become more prevalent, it is important to take the underlying factors influencing these conditions into consideration. At any case, lack of physical activity and prolonged daily sitting time since childhood are important risk factors in prevalence of chronic diseases and premature death.
Klíčová slova

Zpět

Patička