Přejít k obsahu


Federalismus v pojetí Františka Palackého

Citace:
ADAMOVÁ, K., SÝKORA, A. Federalismus v pojetí Františka Palackého. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 485-488. ISBN: 978-80-7380-587-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Concept of federalism of František Palacký
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc. , JUDr. et PhDr. Antonín Sýkora
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje pojetí federalismu v díle Františka Palackého.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the concept of federalism in the works of František Palacký.
Klíčová slova

Zpět

Patička