Přejít k obsahu


Feudum

Citace:
ADAMOVÁ, K. Feudum. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 490-492. ISBN: 978-80-7380-587-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Feudum
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický vývoj léna v českých zemích.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of fiefs in the Czech lands.
Klíčová slova

Zpět

Patička