Přejít k obsahu


Jazykový zákon (1615)

Citace:
ADAMOVÁ, K. Jazykový zákon (1615). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 873-874. ISBN: 978-80-7380-587-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Language Act (1615)
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický vývoj jazykového práva v českých zemích po roce 1615.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of language law in the Czech lands after 1615
Klíčová slova

Zpět

Patička